Aktuálne dianie v našej obci

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča: Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 od 7:00 hod. do 22:00 hod. Bližšie informácie o voľbách sú v prílohe.

Otvoriť príspevok

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2018

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29.6.2018 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program: v prílohe

Otvoriť príspevok

Oznámenie o začatí územného konania- vodovod, kanalizácia

Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. - verejná vyhláška - Dna 5.6.2018 bola podaná žiadosť o vydanie územného...

Otvoriť príspevok

Zájazd do divadla v Prešove

Dňa 10.6.2018 ochotnícky divadelný súbor spolu so starostom obce z organizoval zájazd do divadla Jonáša Záborského v Prešove na predstavenie Nikola Šuhaj. Predstavenie...

Otvoriť príspevok

Obecné kompostovisko - rozhodnutie o využívaní

Rozhodnutie o využívaní obecného kompostoviska na parcele č. C KN 911

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš