Liptovský Ondrej

Nové rodinné ubytovanie
Projekt - Detské ihrisko
Projekt - Protipovodňová ochrana

Projekt - výstavba chodníkov
Prezentácia obce Letecké zábery obce Pečať obceÚradná tabuľa

Nebuďme leniví, triedme odpad
EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ?
Zopár rád ako správne triediť odpad
Vývoz odpadov
Rozšírené možnosti pre zber separovaného odpadu.

Ako separovať odpad.
Poradenské centrum


Bližšie informácie...
Obecné zastupiteľstvo
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Vyhlásenie volieb... Informácie pre voličov...
Výzva
Prieskum trhu
Prieskum trhu - výzva ne predloženie cenovej ponuky
"Vypracovanie projektovej dokumentácie materskej školy"
( zverejnené dňa 28.04.2014 ).

Odkaz na celé zadanie...


Zmluva o poskytnutí služieb za účelom úspešného uskutočnenia verejného obstarávania na zákazku "Liptovský Ondrej - potok Brestovina a Konský potok protipovodňová ochrana.
Odkaz na celý dokument...
Dátum zverejnenia: 11.11.2013

Súhrnná správa o zadaní zákaziek...

Dátum zverejnenia: 16.05.2013
Akcie

Adventmý koncert.
Cirkevný zbor ECAV v Liptovskom Ondrej Vás pozýva do chrámu Božieho na adventný koncert
dňa 6.12.2015 o 16:00 hod.
viac...


Osvetlenie - Žabiarne.
V mesiaci september - október zrealizuje obec Liptovský Ondrej rozšírenie verejného osvetlenia
v lokalite ŽABIARNE.
Predpokladaná cena 1600 EUR.
Oznamy
"Prehľad použitia príspevku z daní organizáciou TJ - rok 2014:
Venujte nám 2%,resp.3% z daní...

Protipovodnová ochrana - stavebný dozor

"Obec Liptovský Ondrej ako verejný obstarávateľ zverejňuje Informáciu podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní o zadávaní zákazky „Liptovský Ondrej potok Brestovina r.km 0,000 0,363 a Konský potok r.km 0,400 0,850 protipovodnová ochrana - stavebný dozor“ v predpokladanej hodnote
do 20 000 EUR bez DPH“.

Zverejnené dňa 13.08.2013Začatie územného konania
"Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina"
na deň: 14.08.2013

viac...ŠATSTVO NA CHARITU.
Nepotrebné šatstvo môžete odovzdať do kontajnera vedľa kultúrneho domu. Musí byť zabalené do igelitu, alebo igelitového vreca.
Ďakujeme za pomoc.

Staré, použité batérie z elektronických zariadení je možné odovzdať do kontajnera pri obecnom úrade.

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku javov po vyhlásení 2 a 3 stupňa hydrologickej alebo meteorologickej výstrahy

Diplom za II. miesto v súťaži "Progresívne a cenovo dostupné bývanie"

 

Samospráva obceOdporúčané linky

Odkaz - Tanzánia Odkaz - Živé Slovensko(http://www.ziveslovensko.tv) Odkaz - BabyBurza(http://www.babyburza.sk)                  
                 

© Liptovský Ondrej 2009