Aktuálne dianie v našej obci

Voľby 2018

Počty voličov a volebné okrsky.

Otvoriť príspevok

Voľby 2018

Voľby 2018, v prílohe menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie, zverejnenie elektronickej adresy na oznámenie delegovania člena a náhradníka do miestnej...

Otvoriť príspevok

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie buying Viagra online pre voliča: Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 od 7:00 hod. do 22:00 hod. Bližšie informácie o voľbách sú v...

Otvoriť príspevok

Vyhláška - vodoprávne konanie

Vodoprávne konanie stavby - Verejný vodovod a kanalizácia - rozšírenie dňa: 2.10.2018 o 9:00 hod.

Otvoriť príspevok

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 28.9.2018

Oznamujeme, že dňa 28.09.2018 o 19:00 hod. bude plánované zasadnutie OZ. Program zasadnutia v pozvánke.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš