14.9
Vývoz TKO
21.9
Vývoz PLASTOV
30.9
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
19:00 hod.
5.10
Vývoz TKO
19.10
Vývoz PLASTOV
26.10
Vývoz TKO
28.10
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
19:00 hod.
16.11
Vývoz TKO
23.11
Vývoz PLASTOV
25.11
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
19:00 hod.

Stránky