Aktuálne dianie v našej obci

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 23.2.2018

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 23.2.2018 o 18:00 hod. Program v prílohe.

Otvoriť príspevok

Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia

Obec Liptovský Ondrej ako príslušný stavebný úrad podľa § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov...

Otvoriť príspevok

Fašiangový deň

Tradičný fašiangový pochod masiek, ochutnávka zabíjačkových špecialít, detský ples, pochovávanie basy a fašiangová zábava, dňa 10.2.2018 v Liptovskom Ondreji....

Otvoriť príspevok

Seniori pozor !

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov ! Prečitajte si upozornenie Policajného zboru SR.

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26.1.2018 o 18:00 hod. na obecnom úrade.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš