Aktuálne dianie v našej obci

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 31.8.2018

Pozvánka na OZ konaného dňa 31.8.2018 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program zasadania je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Oslavy výročia SNP

Oslavy výročia SNP Dňa 29. 08.2018 Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce Vás srdečne pozýva na oslavu SNP. Program: 15:00 hod. výstava zbraní z II...

Otvoriť príspevok

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Otvoriť príspevok

Správa nezávislého audítora

Otvoriť príspevok

Štatút obce Liptovský Ondrej

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš