Aktuálne dianie v našej obci

Oznámenie o začatí územného konania- vodovod, kanalizácia

Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. - verejná vyhláška - Dna 5.6.2018 bola podaná žiadosť o vydanie územného...

Otvoriť príspevok

Zájazd do divadla v Prešove

Dňa 10.6.2018 ochotnícky divadelný súbor spolu so starostom obce z organizoval zájazd do divadla Jonáša Záborského v Prešove na predstavenie Nikola Šuhaj. Predstavenie...

Otvoriť príspevok

Obecné kompostovisko - rozhodnutie o využívaní

Rozhodnutie o využívaní obecného kompostoviska na parcele č. C KN 911

Otvoriť príspevok

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 25.5.2018

POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DŇA 27.4.2018 o 19:hod. Program v prílohe.

Otvoriť príspevok

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 27.4.2018

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční dňa 27.4.2018 o 19:00 hod. Program zasadnutia je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš