Aktuálne dianie v našej obci

Oslavy 73. výročia SNP

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Liptovský Ondrej Vás pozýva na  oslavy 73. výročia SNP, ktoré sa budú konať dňa 29.8.2017 o 16:00 hod. pri miestnom...

Otvoriť príspevok

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25.08.2017 o 19:00 hod v kancelárii obecného úradu

Otvoriť príspevok

Elektronická adresa na doručenie oznámení _ voľby

Elektronická adresa na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 -...

Otvoriť príspevok

Rozhodnutie o stavbe

Návrh na územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Liptovský Ondrej - NNK Borsík, Halondžiak, SO 01- NN vedenie kánlové

Otvoriť príspevok

Ponuka na prenájom obecného pozemku

Obec Liptovský Ondrej má zámer prenajať pozemok p.č. 911 o výmere 15 974m2. Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 01.08.2017 o 12:00 hod. Ďalšie informácie o...

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš