Aktuálne dianie v našej obci

Verejná vyhláška - realizácia optických sietí

Ústne pojednávanie dňa 30.10.2018 o09:30 hod. na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška - verejný vodovod a kanalizácia - rozšírenie

viagra-onlines.net

Otvoriť príspevok

Oznámenie - verejná vyhláška o začatí stavebného konania

https://www.cialispascherfr24.com/

Otvoriť príspevok

Vyhláška - vodoprávne konanie

Vodoprávne konanie viagra online usa stavby - Verejný vodovod a kanalizácia - rozšírenie dňa: 2.10.2018 o 9:00 hod.

Otvoriť príspevok

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 28.9.2018

Oznamujeme, že dňa 28.09.2018 o 19:00 hod. bude plánované zasadnutie OZ. Program zasadnutia v pozvánke.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš