Aktuálne dianie v našej obci

Verejná vyhláška - napojenie nových rodinných domov

R O Z H O D N U T I E ( STAVEBNÉ POVOLENIE), p o v o ľ u j e. Druh: inžinierska stavba Účel: bude zrealizovaná pre potreby napojenia nových...

Otvoriť príspevok

Voby 2018

Vážení voliči,  ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili volieb 2018 a za Vaše hlasy, ktoré ste nám dali. Výsledky komunálnych volieb 2018:...

Otvoriť príspevok

Voľby 2018

Počty voličov a volebné okrsky.

Otvoriť príspevok

Voľby 2018

Voľby 2018, v prílohe menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie, zverejnenie elektronickej adresy na oznámenie delegovania člena a náhradníka do miestnej...

Otvoriť príspevok

Kandidáti na poslancov -voľby 2018

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš