Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26.1.2018 o 18:00 hod. na obecnom úrade.
Príloha dokumenty: