Informácie  pre voliča:

Voľby do orgánov samosprávy obcí

dňa 10. novembra 2018 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Bližšie informácie o voľbách sú v prílohe.

Príloha dokumenty: