Pozvánka na plánované zasadnutie obecného acheter viagra zastupiteľstva dňa 29.09.2017 o 19:00 hod v kancelárii obecného úradu
Príloha dokumenty: