Pozvánka na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa viagra en pharmacie 27.10.2017 o 19:00 hod v kancelárii obecného úradu
Príloha dokumenty: