Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29.6.2018 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program: v prílohe
Príloha dokumenty: