Dňa 7.12.2018o 19:00hod. bude riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v kancelárii starostu obce.
Príloha dokumenty: