Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
28.sep, 2019 Faktúra 0168/2018 Znalecký posudok - Gejdoš 150,00 Ing. Miroslav Stodák
9.jan, 2019 Zmluva 003/2019 Sponzorská zmluva 100,- EUR Obec Liptovský Ondrej
8.jan, 2019 Zmluva 001/2019 Kúpna zmluva KNC366/4, KNC366/3 a KNC366/2 406,89 EUR Súkromná osoba
8.jan, 2019 Zmluva 002/2019 Kúpna zmluva KN-C 366/5 2 281,05 EUR Súkromná osoba - Kúpna zmluva na pozemok p.č. KN-C 366/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33m2
17.dec, 2018 Zmluva 018/2018 Zmluva o odkúpení chráničky vodovodného potrubia - Za Horou 5814,77 EUR LVS
11.dec, 2018 Objednávka 006/2018 Preplach krtkom verejného potrubia LVS a.s.
11.dec, 2018 Objednávka 005/2018 Zimná údržba ciest AGRIA Liptovský Ondrej
23.nov, 2018 Objednávka 003/2018 Zemné práce strojom
23.nov, 2018 Objednávka 004/2018 Stavebný dozor kanalizácia, vodovod 1500,-
6.nov, 2018 Zmluva 017/2018 Príspevok na autobusovú dopravu 33,19 ARRIVA Liorbus
5.nov, 2018 Faktúra 0191/2018 Administrácia obecnej WEB stránky 300,00 webidenty s.r.o.
5.nov, 2018 Faktúra 0192/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
31.okt, 2018 Faktúra 0190/2018 Zákon o obecnom zriadení s komentármi 22,00 EUROKODEX sro
26.okt, 2018 Faktúra 0187/2018 Vytýčenie stavby vodojemu 65,00 Jaroslav Ďuriš
26.okt, 2018 Faktúra 0188/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
26.okt, 2018 Faktúra 0189/2018 Cestná doprava - uloženie odpadu 531,12 TRIMA Stavebniny
23.okt, 2018 Faktúra 0186/2018 Spracovanie p. žiadosti o NFP kanal. IB v Okružline 720,00 VERITON
22.okt, 2018 Faktúra 0185/2018 Poistenie Avia PO 130,00 Komunálna poisťovňa
19.okt, 2018 Faktúra 0184/2018 Deň úcty starších - papierové tašky dôchodcom 164,00 LIMPO
15.okt, 2018 Faktúra 0183/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.