Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
29.sep, 2016 Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 082016/IS zo dňa 6.6.2016 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
13.okt, 2016 Zmluva Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci 0€ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
3.okt, 2016 Zmluva Mandátna zmluva - Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlica 500€ Veriton, s.r.o.
22.jún, 2016 Zmluva Nájomná zmluva
2.jún, 2017 Objednávka Pokyny Divadlo - Nová scéna Bratislava
20.jan, 2017 Zmluva 001/2017 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 750,00 bez DPH Ing. Anna Klimčíková - štatutárny audítor
1.jan, 2016 Zmluva 001/2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb TELLUS s.r.o.
10.mar, 2017 Objednávka 001/2017 Oprava hasičskej striekačky FLORIAN, s.r.o.
2.jan, 2017 Faktúra 001/2017 Členský npríspevok 24,48 Združenie Človek človeku
9.jan, 2018 Zmluva 001/2018 Zmluva o spolupráci
2.feb, 2018 Objednávka 001/2018 Objednávka PHP a hydrantov na bytovkách GAJOS s.r.o.
20.sep, 2017 Zmluva 0012/2017 Nájomná zmluva na elektrickú prípojku
2.jún, 2017 Objednávka 002/2017 Objednávka autobusu na divadelné predstavenie AODAS Pavol Senaj
2.jan, 2017 Faktúra 002/2017 Webhosting 33,00 IMAFEX s.r.o.
9.jan, 2018 Zmluva 002/2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb s prílohou č.1
2.jún, 2017 Objednávka 003/2017 Objednávka riadeného vrtu - prekládka vodovodu Michlovský - protlaky
2.jan, 2017 Faktúra 003/2017 Členský príspevok RVC 42,84 RVC
9.jan, 2018 Zmluva 003/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom
31.okt, 2017 Objednávka 004/2017 Objednávka na zimnú údržbu miestnych komunikácií Obec Liptovský Ondrej
9.jan, 2017 Faktúra 004/2017 Znalecký posudok na garáže 130,00 Ing M. Todák

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.