Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
25.nov, 2015 Zmluva 11/2015 KZ Budaj, Tomlyová 92,50 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 18/2015 KZ Kustrová 3,70 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 14/2015 KZ Husárik Rastislav 133,20 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 21/2015 KZ Rim. Kat. cirkev 828,80 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 10/2015 KZ Budaj, Husárik 25,65 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 17/2015 KZ Jančušková 59,20 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 13/2015 KZ Husárik Petr 9,25 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 20/2015 KZ Prikrylová 18,50 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 09/2015 KZ Baran Milan 33,30 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 16/2015 KZ Husáriková Jindra 60,64 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 12/2015 KZ Husárik Ján, Prikrylová Zuzana 157,66 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 19/2015 KZ Pinkoš 37,00 Obec LO
10.nov, 2015 Faktúra 225/2015 autobusová zastávka 1 260,00,-€ KING STEEL Slovakia, s.r.o.
21.okt, 2015 Faktúra 214/2015 čast odmeny za odborné služby 1 000,00,-€ Tellus, s.r.o.
21.okt, 2015 Faktúra 213/2015 odmena za odborné služby 2 000,00,-€ Tellus, s.r.o.
14.okt, 2015 Objednávka 17/2015 Objednávka tabule na oznacenie pritpovodňovej ochrany 522,00 MIRAGE Liptovský Mikuláš
8.okt, 2015 Zmluva 07/2015 Poistná zmluva Liptovský Ondrej -potok Brestovina r.km 0.000-0.363 a Konský potok r. km 0.400- 0.850 2047,57 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA
23.sep, 2015 Faktúra 186/2015 opatrenia pred povodňami 1 200,00,-€ Premier Consulting, spol.s r.o.
23.sep, 2015 Faktúra 187/2015 opatrenia pred povodňami 1 200,00,-€ Premier Consulting, spol. s r.o.
21.sep, 2015 Faktúra 184/2015 vodohospodárske stavby 1 780 171,19,-€ COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.