Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
11.jan, 2019 Faktúra 239/2018 Vodné, stočné bytový dom č. 264 803,59 LVS a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 236/2018 Obedy dôchodci 12/2018 132,26 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s
11.jan, 2019 Faktúra 237/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Tealakom, a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 241/2018 Vývoz TKO 242,58 VPS
11.jan, 2019 Faktúra 238/2018 Vodné, stočné bytový dom č. 183 1028,66 LVS a.s.
9.jan, 2019 Zmluva 003/2019 Sponzorská zmluva 100,- EUR Obec Liptovský Ondrej
8.jan, 2019 Zmluva 001/2019 Kúpna zmluva KNC366/4, KNC366/3 a KNC366/2 406,89 EUR Súkromná osoba
8.jan, 2019 Zmluva 002/2019 Kúpna zmluva KN-C 366/5 2 281,05 EUR Súkromná osoba - Kúpna zmluva na pozemok p.č. KN-C 366/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33m2
7.jan, 2019 Faktúra 233/2018 Telefónny poplatok - mobil 48,83 O2 Slovakia
7.jan, 2019 Faktúra 234/2018 Dopravné služby 12/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.jan, 2019 Faktúra 235/2018 Dopravné služby 12/2018 11,95
28.dec, 2018 Faktúra 229/2018 Prečistenie kanalizácie KD 158,58 EKO Servis
28.dec, 2018 Faktúra 228/2018 Zametacia metla na traktor 1059,- Merkur Slovakia s.r.o.
20.dec, 2018 Faktúra 231/2018 Poistky do traktora 1,90 AUTOKELLY
19.dec, 2018 Faktúra 227/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 49,- Roman Straka
18.dec, 2018 Faktúra 230/2018 Výpis z účtu CP 50,26 Prima banka Slovakia
17.dec, 2018 Zmluva 018/2018 Zmluva o odkúpení chráničky vodovodného potrubia - Za Horou 5814,77 EUR LVS
14.dec, 2018 Faktúra 226/2018 Vývoz TKO 370,13 VPS
13.dec, 2018 Faktúra 225/2018 Autobusová doprava - Kráľova Lehota 120,- Peter Mitrenga
13.dec, 2018 Faktúra 224/2018 Použitie špeciálneho vozidla na pretláčanie upchatej kanalizácie 140,74 LVS a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.