Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.feb, 2018 Faktúra 008/2018 Záloha plynu KD 107,00 SPP
2.feb, 2018 Objednávka 001/2018 Objednávka PHP a hydrantov na bytovkách GAJOS s.r.o.
30.jan, 2018 Faktúra 001/2018 Stravné lístky zamestnanci 436,02 UP Slovensko
29.jan, 2018 Faktúra 002/2018 Telefónny poplatok - mobil 75,00 Slovak Telekom
24.jan, 2018 Faktúra 011/2018 Vyhotovenie polohopisu a výškopisu 250,00 J. Ďuriš
24.jan, 2018 Faktúra 010/2018 Ext. mapa Západné Tatry 178,83 VKÚ Harmanec
21.jan, 2018 Faktúra 009/2018 Demontáž vianočnej výzdoby 66,30 Roman Straka
19.jan, 2018 Faktúra 007/2018 Značky Zákaz státia 192,00 Značky s.r.o.
18.jan, 2018 Faktúra 006/2018 Záloha plyn 01/2018 KD 110,00 SPP a.s.
17.jan, 2018 Faktúra 220/2017 Preplatok plyn KD 214,20 SPP
15.jan, 2018 Faktúra 217/2017 Preplatok el. energie DS 9,64 SSE
15.jan, 2018 Faktúra 214/2017 Vývoz TKO 267,87 VPS a.s.
15.jan, 2018 Faktúra 218/2017 Nedoplatok el. energie OcÚ 393,65 SSE
15.jan, 2018 Faktúra 215/2017 Preplatok el. energie verejného osvetlenia 153,72 SSE
15.jan, 2018 Faktúra 219/2017 Elektrická energia 306,24 SSE
15.jan, 2018 Faktúra 216/2017 Nedoplatok el. energie TJ 89,22 SSE
9.jan, 2018 Zmluva 001/2018 Zmluva o spolupráci
9.jan, 2018 Faktúra 190/2017 Vývoz TKO 398,71 VPS LM
9.jan, 2018 Zmluva 002/2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb s prílohou č.1
9.jan, 2018 Zmluva 003/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.