Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
20.apr, 2018 Faktúra 059/2018 Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina 24,00 Slovak Telekom BA
20.apr, 2018 Faktúra 060/2018 Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina 120,00 SPP
18.apr, 2018 Faktúra 058/2018 Vývoz TKO 363,17 VPS
9.apr, 2018 Faktúra 055/2018 Výmena vedenia miestneho rozhlasu 715,30 Roman Straka
9.apr, 2018 Faktúra 056/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,75 Slovak Telekom, a.s.
9.apr, 2018 Faktúra 057/2018 Telefónny poplatok - mobil 29,71 O2 Slovakia
5.apr, 2018 Faktúra 054/2018 Obedy dôchodci 03/2018 202,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s
4.apr, 2018 Faktúra 053/2018 Záloha plyn 04/2018 KD 55,00 SPP
3.apr, 2018 Faktúra 051/2018 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
3.apr, 2018 Faktúra 052/2018 Jedálne kupóny 436,02 UP Slovensko
3.apr, 2018 Faktúra 050/2018 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK
29.mar, 2018 Faktúra 049/2018 Verejný rozhlas - poplatok 38,50 SLOVGRAM
28.mar, 2018 Faktúra 048/2018 Telefónne poplatky 236,40 Slovak telekom, a.s.
26.mar, 2018 Faktúra 047/2018 Výmena vodomerov v byt. č. 183 67,20
25.mar, 2018 Faktúra 046/2018 Montáž, opravy, el. ohrievačov 220,00 Pavol Husárik
19.mar, 2018 Faktúra 043/2018 Cestná nákladná doprava 139,20 Primastavebniny
16.mar, 2018 Faktúra 041/2018 Poplatky banka 60,00 Prima Banka Slovakia
16.mar, 2018 Faktúra 042/2018 Nájom vodného toku 2018 1,12 Slovenský vodohospodársky podnik
15.mar, 2018 Faktúra 040/2018 Členský príspevok MAS Horný Liptov 309,50 Miestna akčná skupina
12.mar, 2018 Faktúra 038/2018 GP - cesta na MC 185,00 Jaroslav Ďuriš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.