SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
1.10.2023
Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy dohoda č.23/22/059/76
Číslo dohoda č.23/22/059/76
Zmluvná strana 1 Obecný podnik Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 53043961
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov dohoda č.23/22/059/76 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z. z.
Predmet Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku
Cena 753,10 € / mesiac
Dátum uzavretia 29.9.2023
Dátum zverejnenia 1.10.2023
Dátum účinnosti 1.10.2023
Dátum ukončenia 1.1.2024
Uzatvoril Obecný podnik v zastúpení Ľ. Žubor
17.5.2023
Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a oprávnenou osobou pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov vzniknutých na území obce formou zbierok, ktorá bude od vopred určeného okruhu prispievateľov.
Ľubomír Ludvik WINDOORS
Detail zmluvy LO-00001/01/2023
Číslo LO-00001/01/2023
Zmluvná strana 1 OBEC Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00 315 532
Zmluvná strana 2 Ľubomír Ludvik WINDOORS
Zmluvná strana 2 IČO 37 655 264
Názov Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Predmet Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a oprávnenou osobou pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov vzniknutých na území obce formou zbierok, ktorá bude od vopred určeného okruhu prispievateľov.
Cena 40€ odvoz odpadu, 20€/t zhodnotenie odpadu, vid znenie zmluvy
Dátum uzavretia 17.5.2023
Dátum zverejnenia 17.5.2023
Dátum účinnosti 17.5.2023
Dátum ukončenia 17.5.2023
Uzatvoril Obec Liptovský Ondrej v zastúpení starosta obce
Prílohy
ef26c_zmluva.pdf
1.5.2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave zo dňa 10.01.2020
ARRIVA Liorbus, a.s.
Detail zmluvy 43/LM/2023
Číslo 43/LM/2023
Zmluvná strana 1 OBEC Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00 315 532
Zmluvná strana 2 ARRIVA Liorbus, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36 403 431
Názov Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave zo dňa 10.01.2020
Predmet Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave zo dňa 10.01.2020
Cena v znení
Dátum uzavretia 18.4.2023
Dátum zverejnenia 1.5.2023
Dátum účinnosti 31.5.2023
Dátum ukončenia 8.5.2099
Uzatvoril Obec Liptovský Ondrej v zastúpení starosta obce
24.4.2023
zhotovenie prístupovej komunikácie k obytnej zóne Okružlina cez pozemky vo vlastníctve objednávateľa
Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o
Detail zmluvy zod lo 1/2023
Číslo zod lo 1/2023
Zmluvná strana 1 OBEC Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00 315 532
Zmluvná strana 2 Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o
Zmluvná strana 2 IČO 53 043 961
Názov Zmluva o dielo č. 1/2023
Predmet zhotovenie prístupovej komunikácie k obytnej zóne Okružlina cez pozemky vo vlastníctve objednávateľa
Cena 35 000 €
Dátum uzavretia 19.4.2023
Dátum zverejnenia 24.4.2023
Dátum účinnosti 24.4.2023
Dátum ukončenia 24.4.2099
Uzatvoril Obec Liptovský Ondrej v zastúpení starosta obce
20.4.2023
Práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonávaní opatrení zameraných na pomoc psom v núdzi, ich záchranu a starostlivosť, zabezpečením odchytu túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku
OZ Pomoc psíkom
Detail zmluvy 2023 / 2012
Číslo 2023 / 2012
Zmluvná strana 1 OBEC Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00 315 532
Zmluvná strana 2 OZ Pomoc psíkom
Zmluvná strana 2 IČO 52 823 831
Názov Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku
Predmet Práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonávaní opatrení zameraných na pomoc psom v núdzi, ich záchranu a starostlivosť, zabezpečením odchytu túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku
Cena podla zmluvných podmienok priloha č.2
Dátum uzavretia 4.4.2023
Dátum zverejnenia 20.4.2023
Dátum účinnosti 20.4.2023
Dátum ukončenia 20.4.2023
4.4.2023
Zmluva o poskytnutí praktického vzdelávania formou odbornej praxe
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
Detail zmluvy Zmluva č.1 o poskytnutí praktického vzdelávania
Číslo Zmluva č.1 o poskytnutí praktického vzdelávania
Zmluvná strana 1 OBEC Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00 315 532
Zmluvná strana 2 Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
Zmluvná strana 2 IČO 00 162 817
Názov Zmluva č. 1 o poskytnutí praktického vzdelávania
Predmet Zmluva o poskytnutí praktického vzdelávania formou odbornej praxe
Cena v znení zmluvy čl. X
Dátum uzavretia 4.4.2023
Dátum zverejnenia 4.4.2023
Dátum účinnosti 4.4.2023
Dátum ukončenia 4.4.2023
Uzatvoril Obec Liptovský Ondrej v zastúpení starosta obce
4.4.2023
Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
Ing. Igor Kmeť - ekomap
Detail zmluvy mandatna zmluva č.2-2023
Číslo mandatna zmluva č.2-2023
Zmluvná strana 1 OBEC Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00 315 532
Zmluvná strana 2 Ing. Igor Kmeť - ekomap
Zmluvná strana 2 IČO 47 363 959
Názov Mandátna zmluva č.2-2023
Predmet Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
Cena 7520 €
Dátum uzavretia 4.4.2023
Dátum zverejnenia 4.4.2023
Dátum účinnosti 4.4.2029
Dátum ukončenia 4.4.2029
Uzatvoril Obec Liptovský Ondrej v zastúpení starosta obce
26.3.2023
Územný plán obce Liptovský Ondrej a spracovanie dokumentácie pre proces SEA
Ing. Arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt
Detail zmluvy UPN-O L.Ondrej UP-2/2023
Číslo UPN-O L.Ondrej UP-2/2023
Zmluvná strana 1 OBEC Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00 315 532
Zmluvná strana 2 Ing. Arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt
Zmluvná strana 2 IČO 22 720 588
Názov Znmluva o dielo č.UP-2/2023
Predmet Územný plán obce Liptovský Ondrej a spracovanie dokumentácie pre proces SEA
Cena 14 300,-€
Dátum uzavretia 23.3.2023
Dátum zverejnenia 26.3.2023
Dátum účinnosti 23.3.2023
Dátum ukončenia 26.3.2025
Uzatvoril Obec Liptovský Ondrej v zastúpení starosta obce
Prílohy
9251e_zmluva.pdf
16.12.2022
záväzok používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto zmluvy
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy č. ZLP-00315532
Číslo č. ZLP-00315532
Zmluvná strana 1 OBEC Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00 315 532
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45 736 359
Názov Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
Predmet záväzok používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto zmluvy
Cena bez nároku na odmenu
Dátum uzavretia 28.9.2022
Dátum zverejnenia 16.12.2022
Dátum účinnosti 28.9.2022
Dátum ukončenia 16.12.2099
Uzatvoril Obec Liptovský Ondrej
12.12.2022
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP
Pôdohospodárska platobná agentúra
Detail zmluvy č. 309070 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Číslo č. 309070 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvná strana 1 OBEC Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00 315 532
Zmluvná strana 2 Pôdohospodárska platobná agentúra
Zmluvná strana 2 IČO 30 794 323
Názov č. 309070 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP
Dátum uzavretia 18.7.2022
Dátum zverejnenia 12.12.2022
Dátum účinnosti 18.7.2022
Dátum ukončenia 12.12.2070
Uzatvoril Obec Liptovský Ondrej
Prílohy
a8fac_zmluva.pdf
9.12.2022
aktualizácia Spoločného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roka 2029
Miestna akčná skupina Horný Liptov, občianske združenie
Detail zmluvy č.11/2022 Zmluva o združení finančných prostriedkov
Číslo č.11/2022 Zmluva o združení finančných prostriedkov
Zmluvná strana 1 OBEC Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00 315 532
Zmluvná strana 2 Miestna akčná skupina Horný Liptov, občianske združenie
Zmluvná strana 2 IČO 42 063 507
Názov Zmluva o združení finančných prostriedkov č.11/2022
Predmet aktualizácia Spoločného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roka 2029
Cena 500 €
Dátum uzavretia 8.12.2022
Dátum zverejnenia 9.12.2022
Dátum účinnosti 8.12.2022
Dátum ukončenia 31.12.2029
Uzatvoril Obec Liptovský Ondrej
Prílohy
4b6d6_mas.pdf
7.12.2022
vodovodná prípojka
Róbert K....ík; Eva K.......vá
Detail zmluvy Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k vodovodnej prípojke
Číslo Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k vodovodnej prípojke
Zmluvná strana 1 OBEC Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00 315 532
Zmluvná strana 2 Róbert K....ík; Eva K.......vá
Názov Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k vodovodnej prípojke
Predmet vodovodná prípojka
Cena 0
Dátum uzavretia 5.12.2022
Dátum zverejnenia 7.12.2022
Dátum účinnosti 5.12.2022
Dátum ukončenia 7.12.2022
Uzatvoril Obec Liptovský Ondrej
13.11.2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
auditórka Ing. Anna Kl........á
Detail zmluvy Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb
Číslo Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb
Zmluvná strana 1 OBEC Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 2 auditórka Ing. Anna Kl........á
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Dátum uzavretia 13.11.2022
Dátum zverejnenia 13.11.2022
Dátum účinnosti 20.10.2022
Dátum ukončenia 13.11.2022
Prílohy
f4203_audit.pdf
13.11.2022
Dohoda č. 22/22/010/29
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy Dohoda č. 22/22/010/29
Číslo Dohoda č. 22/22/010/29
Zmluvná strana 1 Obec Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00315532
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 22/22/010/29
Predmet Dohoda č. 22/22/010/29
Cena 0
Dátum uzavretia 10.11.2022
Dátum zverejnenia 13.11.2022
Prílohy
84f1d_UPSVaR.pdf
11.11.2022
Zmluva č.3/2022 o zabezpečení odborného výcviku na šk. rok 2022/2023
Odborne učilište internátne
Detail zmluvy Zmluva 03/2022 OU a OUI
Číslo Zmluva 03/2022 OU a OUI
Zmluvná strana 1 Obec Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00315532
Zmluvná strana 2 Odborne učilište internátne
Názov Zmluva č.3/2022 o zabezpečení odborného výcviku na šk. rok 2022/2023
Predmet Zmluva č.3/2022 o zabezpečení odborného výcviku na šk. rok 2022/2023
Cena 0
Dátum uzavretia 9.9.2022
Dátum zverejnenia 11.11.2022
Dátum účinnosti 9.9.2022
15.8.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 27/2022/OE/L/1.26
Žilinský samosprávny kraj
Detail zmluvy 27/2022/OE/L/1.26
Číslo 27/2022/OE/L/1.26
Zmluvná strana 1 Obec Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00315532
Zmluvná strana 2 Žilinský samosprávny kraj
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie č. 27/2022/OE/L/1.26
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie č. 27/2022/OE/L/1.26
Cena 0
Dátum uzavretia 12.8.2022
Dátum zverejnenia 15.8.2022
20.6.2022
Kupna zmluva o prevode vlastníckeho práva ku kanalizačnej prípojke
neuvedený
Detail zmluvy 025/2022
Číslo 025/2022
Názov Kupna zmluva o prevode vlastníckeho práva ku kanalizačnej prípojke
Predmet Kupna zmluva o prevode vlastníckeho práva ku kanalizačnej prípojke
Dátum zverejnenia 20.6.2022
3.6.2022
Zmluva o budúcej zmluve - vecné bremeno
neuvedený
Detail zmluvy 024/2022
Číslo 024/2022
Názov Zmluva o budúcej zmluve - vecné bremeno
Predmet Zmluva o budúcej zmluve - vecné bremeno
Dátum zverejnenia 3.6.2022
17.3.2022
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 29.12.2021
neuvedený
Detail zmluvy 22/2022
Číslo 22/2022
Názov Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 29.12.2021
Predmet Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 29.12.2021
Dátum zverejnenia 17.3.2022
17.3.2022
Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 60/2022
neuvedený
Detail zmluvy 23/2022
Číslo 23/2022
Názov Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 60/2022
Predmet Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 60/2022
Dátum zverejnenia 17.3.2022
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00