SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Obecné dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
29.11.2022
Dodatok č. 1/2023 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2022
Názov Dodatok č. 1/2023 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Dodatok č. 1/2023 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13.11.2022
Návrh Programového rozpočtu obce na roky 2023-2025
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2022
Názov Návrh Programového rozpočtu obce na roky 2023-2025
Popis Zverejnenie návrhu Programového rozpočtu obce na roky 2023-2025
12.4.2022
Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 12.4.2022
Názov Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2021
Popis 001/2022
15.12.2020
Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej 2021-2023
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2020
Názov Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej 2021-2023
Popis 003/2020
31.8.2020
Doklady potrebné pre predajcov ovocia, zeleniny a potravín
Detail dokumentu
Dátum 31.8.2020
Názov Doklady potrebné pre predajcov ovocia, zeleniny a potravín
Popis 002/2020
4.5.2020
Komunitný plán sociálnych služieb 2020-2025
Detail dokumentu
Dátum 4.5.2020
Názov Komunitný plán sociálnych služieb 2020-2025
Popis 001/2020
17.7.2018
Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 17.7.2018
Názov Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2017
Popis 003/2018
17.7.2018
Výročná správa obce Liptovský Ondrej za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 17.7.2018
Názov Výročná správa obce Liptovský Ondrej za rok 2017
Popis 004/2018
3.4.2018
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou v roku 2018
Detail dokumentu
Dátum 3.4.2018
Názov Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou v roku 2018
Popis 002/2018
20.2.2018
Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2018
Názov Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia
Popis 001/2018
20.11.2017
Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2018 - 2020
Detail dokumentu
Dátum 20.11.2017
Názov Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2018 - 2020
Popis 005/2017
2.10.2017
Výročná správa obce Liptovský Ondrej za rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2017
Názov Výročná správa obce Liptovský Ondrej za rok 2016
Popis 004/2017
2.10.2017
Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2017
Názov Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2016
Popis 003/2017
2.10.2017
Smernica o verejnom obstarávaní
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2017
Názov Smernica o verejnom obstarávaní
Popis 002/2017
21.1.2017
Sadzobník správnych poplatkov na rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2017
Názov Sadzobník správnych poplatkov na rok 2017
Popis 001/2017
4.11.2016
Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2017 - 2019
Detail dokumentu
Dátum 4.11.2016
Názov Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2017 - 2019
11.6.2016
Smernica o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v nájomných bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu bývania
Detail dokumentu
Dátum 11.6.2016
Názov Smernica o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v nájomných bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu bývania
Popis /2016
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00