SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Obecné dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
9.4.2024
Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova 2030
Detail dokumentu
Dátum 9.4.2024
Názov Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova 2030
Popis Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2030
1.1.2024
Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2024-2026
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2024
Názov Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2024-2026
Popis Programový ropočet obce Liptovský Ondrej na roky 2024-2026
29.11.2022
Dodatok č. 1/2023 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2022
Názov Dodatok č. 1/2023 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Dodatok č. 1/2023 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13.11.2022
Návrh Programového rozpočtu obce na roky 2023-2025
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2022
Názov Návrh Programového rozpočtu obce na roky 2023-2025
Popis Zverejnenie návrhu Programového rozpočtu obce na roky 2023-2025
12.4.2022
Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 12.4.2022
Názov Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2021
Popis 001/2022
15.12.2020
Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej 2021-2023
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2020
Názov Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej 2021-2023
Popis 003/2020
31.8.2020
Doklady potrebné pre predajcov ovocia, zeleniny a potravín
Detail dokumentu
Dátum 31.8.2020
Názov Doklady potrebné pre predajcov ovocia, zeleniny a potravín
Popis 002/2020
4.5.2020
Komunitný plán sociálnych služieb 2020-2025
Detail dokumentu
Dátum 4.5.2020
Názov Komunitný plán sociálnych služieb 2020-2025
Popis 001/2020
17.7.2018
Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 17.7.2018
Názov Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2017
Popis 003/2018
17.7.2018
Výročná správa obce Liptovský Ondrej za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 17.7.2018
Názov Výročná správa obce Liptovský Ondrej za rok 2017
Popis 004/2018
3.4.2018
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou v roku 2018
Detail dokumentu
Dátum 3.4.2018
Názov Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou v roku 2018
Popis 002/2018
20.2.2018
Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2018
Názov Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia
Popis 001/2018
20.11.2017
Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2018 - 2020
Detail dokumentu
Dátum 20.11.2017
Názov Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2018 - 2020
Popis 005/2017
2.10.2017
Výročná správa obce Liptovský Ondrej za rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2017
Názov Výročná správa obce Liptovský Ondrej za rok 2016
Popis 004/2017
2.10.2017
Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2017
Názov Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2016
Popis 003/2017
2.10.2017
Smernica o verejnom obstarávaní
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2017
Názov Smernica o verejnom obstarávaní
Popis 002/2017
21.1.2017
Sadzobník správnych poplatkov na rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2017
Názov Sadzobník správnych poplatkov na rok 2017
Popis 001/2017
4.11.2016
Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2017 - 2019
Detail dokumentu
Dátum 4.11.2016
Názov Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2017 - 2019
11.6.2016
Smernica o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v nájomných bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu bývania
Detail dokumentu
Dátum 11.6.2016
Názov Smernica o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v nájomných bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu bývania
Popis /2016
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00