SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.10.2023
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
Popis "15327-Liptovský Ondrej - Za farou - Rozšírenie NNK" na pozemkoch v extraviláne obce Liptovský Ondrej, pozemky parcelné číslo C KN 1425, C KN 606, C KN 386/2, C KN 1428, C KN 616, C KN 617/2, C KN 617/1, C KN 618, katastrálne územie Liptovský Ondrej
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
22.2.2024
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2024
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r.2023
Popis Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r.2023
15.2.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2024
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024
Popis Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024 - viď. príloha
15.2.2024
Voľby do Európskeho parlamentu - informácia pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu - informácia pre voliča
Popis Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8.6.2024 od 7:00 do 22:00. Viac info v prílohe
Prílohy
ccaa0_volby.pdf
6.2.2024
Voľby prezidenta SR - sobota 23.marca 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR - sobota 23.marca 2024
Popis Rozhodnutie predsedu Vlády SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky a určení volieb na deň ich konania - sobota 23.marca 2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu....
25.1.2024
Cena vodného a stočného od 23.januára 2024 do 31.decembr 2027
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Cena vodného a stočného od 23.januára 2024 do 31.decembr 2027
Popis Cena vodného a stočného od 23.januára 2024 do 31.decembr 2027
13.1.2024
Verejná vyhláška - rozhodnutie - vydanie stavebného povolenia pre Stredoslovenská distribučná, a.s
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.1.2024
Názov Verejná vyhláška - rozhodnutie - vydanie stavebného povolenia pre Stredoslovenská distribučná, a.s
Popis Obec Liptovský Ondrej, ako príslušný stavebný úrad, vydáva rozhodnutie stavebného povolenia na stavbu ,,15327-Liptovský Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK" viac info priloha
2.1.2024
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - rozširenie NNK - Jakubovany - Povrázky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.1.2024
Názov Verejná vyhláška - stavebné povolenie - rozširenie NNK - Jakubovany - Povrázky
Popis Verejná vyhláška - stavebné povolenie - rozširenie NNK - Jakubovany - Povrázky viď. priloha
28.12.2023
Kalendár na rok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.12.2023
Názov Kalendár na rok 2024
Popis Kalendár na rok 2024
30.11.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania bez ústneho pojednávania a bez miestneho šetrenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2023
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania bez ústneho pojednávania a bez miestneho šetrenia
Popis Stavebník Stredoslovenská distribučná a.s. podal dňa 7.11.2023 na príslušný Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku... (viď príloha)
8.11.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - líniová stavba / inžinierska stavba
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2023
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - líniová stavba / inžinierska stavba
Popis Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - líniová stavba / inžinierska stavba Rozšírenie nových distribučných rozvodov NN pre plánovanú výstavbu rodinných domov
Prílohy
e2c2b_ru.pdf
6.11.2023
Územný plán obce Liptovský Ondrej - Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.11.2023
Názov Územný plán obce Liptovský Ondrej - Oznámenie o strategickom dokumente
Popis Viď príloha
30.10.2023
Verejná vyhláška - začatie prerokovania ZADANIA pre Územný plán obce Liptovský Ondrej
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.10.2023
Názov Verejná vyhláška - začatie prerokovania ZADANIA pre Územný plán obce Liptovský Ondrej
30.10.2023
Zadanie - Územný plán obce Liptovský Ondrej - Návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.10.2023
Názov Zadanie - Územný plán obce Liptovský Ondrej - Návrh
16.10.2023
Riešenie migračných výziev v obci Liptovský Ondrej
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2023
Názov Riešenie migračných výziev v obci Liptovský Ondrej
Popis Projekt: Riešenie migračných výziev v obci Liptovský Ondrej Výzva IROP-PO9-SC91-2023-108 Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine Vid. priloha
3.10.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.10.2023
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
Popis "15327-Liptovský Ondrej - Za farou - Rozšírenie NNK" na pozemkoch v extraviláne obce Liptovský Ondrej, pozemky parcelné číslo C KN 1425, C KN 606, C KN 386/2, C KN 1428, C KN 616, C KN 617/2, C KN 617/1, C KN 618, katastrálne územie Liptovský Ondrej
2.10.2023
Výsledky volieb do NR SR 2023 - dňa 30.septembra 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Výsledky volieb do NR SR 2023 - dňa 30.septembra 2023
Popis Dokumenty vo formáte .pdf ako prílohy k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1 v obci Liptovský Ondrej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023
4.9.2023
Turistický zraz seniorov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.9.2023
Názov Turistický zraz seniorov
Popis Turistický zraz seniorov Poslanie a cieľ podujatia - byť zdravý a fit, to nie je len seniorský hit
23.8.2023
Kolaudácia miestnej komunikácie v oblasti Okružlina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2023
Názov Kolaudácia miestnej komunikácie v oblasti Okružlina
Popis Rzohodnutie o povolení užívania prístupovej komunikácie k obytnej zóne Okružlina Liptovský Ondrej. Viď príloha
11.8.2023
Verejná vyhláška - 15327-Liptovský Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.8.2023
Názov Verejná vyhláška - 15327-Liptovský Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK
Popis Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania s ústnym pojednávaním, bez miestneho šetrenia z dôvodu doručenej žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby ,,Verejná vyhláška - 15327-Liptovský Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK"
2.8.2023
Projekt - Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.8.2023
Názov Projekt - Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina
Popis Prijímateľ NFP: Obec Liptovský Ondrej Cieľ projektu: Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina Termín realizácie: 04.2023 - 08.2023 Celkové náklady projektu: 35 000 € Výška NFP: 27 769,22 € Spolufinancovanie Obec Liptovský Ondrej: 7 230,78 €
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00