SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
16.10.2023
Riešenie migračných výziev v obci Liptovský Ondrej
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2023
Názov Riešenie migračných výziev v obci Liptovský Ondrej
Popis Projekt: Riešenie migračných výziev v obci Liptovský Ondrej Výzva IROP-PO9-SC91-2023-108 Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine Vid. priloha
3.10.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.10.2023
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
Popis "15327-Liptovský Ondrej - Za farou - Rozšírenie NNK" na pozemkoch v extraviláne obce Liptovský Ondrej, pozemky parcelné číslo C KN 1425, C KN 606, C KN 386/2, C KN 1428, C KN 616, C KN 617/2, C KN 617/1, C KN 618, katastrálne územie Liptovský Ondrej
2.10.2023
Výsledky volieb do NR SR 2023 - dňa 30.septembra 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Výsledky volieb do NR SR 2023 - dňa 30.septembra 2023
Popis Dokumenty vo formáte .pdf ako prílohy k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1 v obci Liptovský Ondrej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023
4.9.2023
Turistický zraz seniorov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.9.2023
Názov Turistický zraz seniorov
Popis Turistický zraz seniorov Poslanie a cieľ podujatia - byť zdravý a fit, to nie je len seniorský hit
23.8.2023
Kolaudácia miestnej komunikácie v oblasti Okružlina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2023
Názov Kolaudácia miestnej komunikácie v oblasti Okružlina
Popis Rzohodnutie o povolení užívania prístupovej komunikácie k obytnej zóne Okružlina Liptovský Ondrej. Viď príloha
11.8.2023
Verejná vyhláška - 15327-Liptovský Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.8.2023
Názov Verejná vyhláška - 15327-Liptovský Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK
Popis Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania s ústnym pojednávaním, bez miestneho šetrenia z dôvodu doručenej žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby ,,Verejná vyhláška - 15327-Liptovský Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK"
2.8.2023
Projekt - Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.8.2023
Názov Projekt - Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina
Popis Prijímateľ NFP: Obec Liptovský Ondrej Cieľ projektu: Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina Termín realizácie: 04.2023 - 08.2023 Celkové náklady projektu: 35 000 € Výška NFP: 27 769,22 € Spolufinancovanie Obec Liptovský Ondrej: 7 230,78 €
25.7.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2023
Dátum zvesenia 24.6.2025
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Popis Vid priloha
29.6.2023
Voľby NR SR - 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.6.2023
Názov Voľby NR SR - 2023
Popis Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. septembra 2023 o 7:00 do 22:00 hod. Viac info priebežne, resp. viď príloha.
Prílohy
f291d_1.pdf
19.6.2023
Záverečný účet obce za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.6.2023
Názov Záverečný účet obce za rok 2022
11.5.2023
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.5.2023
Dátum zvesenia 11.5.2099
Názov Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
Popis Vid príloha.
4.5.2023
Návrh - Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.5.2023
Dátum zvesenia 4.5.2029
Názov Návrh - Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2022
Popis Vid priloha
20.4.2023
Divadlo - NÁŠ PÁN UJO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.4.2023
Dátum zvesenia 20.4.2025
Názov Divadlo - NÁŠ PÁN UJO
Popis Divadelní ochotníci z Veternej Poruby Vás srdečne pozývajú na hodinové predstavenie veselohry na motívy Ferka Urbánka NÁŠ PÁN UJO 30. apríl 2023 o 19:00 hod Kultúrny dom v Liptovsom Ondreji vstupné: bezplatné
13.4.2023
UPOZORNENIE pre všetkých odberateľov zemného plynu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.4.2023
Dátum zvesenia 13.4.2024
Názov UPOZORNENIE pre všetkých odberateľov zemného plynu
Popis Spoločnost SPP-distribúcia a.s., v spolupráci so stengl a.s. si Vás dovoľujú požiadať, aby ste v mesiaci APRÍL 2023 sprístupnili meradlo za účelom odpočtu stavu plynomerov. Viac info v prílohe...
7.4.2023
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň - oznámenie a poučenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2023
Dátum zvesenia 7.5.2029
Názov Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň - oznámenie a poučenie
Popis Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 17. apríla 2023 - 5. mája 2023 bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcinácia bude pokladaná letecky - 26 dávok na 1 km2.
7.4.2023
Verejná vyhláška - začatie obstarávania územného plánu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2023
Dátum zvesenia 7.5.2029
Názov Verejná vyhláška - začatie obstarávania územného plánu
Popis Verejná vyhláška Obstarávateľ Územného plánu obce Liptovský Ondrej OZNAMUJE verejnou vyhláškou začatie obstarávania územného plánu obce Liptovský Ondrej.
Prílohy
1b719_001.jpg
4.4.2023
Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby ,,Obnova bytového domu" parc. C-KN200/3 (E-KN 129/2)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.4.2023
Dátum zvesenia 4.4.2029
Názov Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby ,,Obnova bytového domu" parc. C-KN200/3 (E-KN 129/2)
Popis Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby ,,Obnova bytového domu" parc. C-KN200/3 (E-KN 129/2) o 24 mesiacov.
9.3.2023
Sadzobník poplatkov pre rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Dátum zvesenia 9.3.2024
Názov Sadzobník poplatkov pre rok 2023
2.3.2023
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, v ktorom sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.3.2023
Dátum zvesenia 3.12.2023
Názov Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, v ktorom sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Popis Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytovných priestorov ,,NEMOVÁ", Liptovský Ondrej 122, 032 04, Liptovský Ondrej, IČO: 377 99 233 ..... atď viď príloha
20.2.2023
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2023
Dátum zvesenia 20.2.2025
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Popis Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Prílohy
7f45e_odpady.pdf
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00