SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2023
Názov Riešenie migračných výziev v obci Liptovský Ondrej
Popis Projekt: Riešenie migračných výziev v obci Liptovský Ondrej Výzva IROP-PO9-SC91-2023-108 Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine Vid. priloha
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
28.6.2024
Ovzdušie - program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.6.2024
Názov Ovzdušie - program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj
Popis Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj
28.6.2024
Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.6.2024
Názov Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2023
Popis Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2023
20.6.2024
Rozsah hodnotenia - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.6.2024
Názov Rozsah hodnotenia - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj
Popis Rozsah hodnotenia - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj
16.5.2024
povolenie uživania stavby 15327-Liptovsky Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.5.2024
Názov povolenie uživania stavby 15327-Liptovsky Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK
14.5.2024
Certifikát za rok 2023 - množstvo zberu triedeného komunálneho odpadu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.5.2024
Názov Certifikát za rok 2023 - množstvo zberu triedeného komunálneho odpadu
Popis Množstvom zberu triedeného komunálneho odpadu v objeme 45 498 kg prispela obec Liptovský Ondrej k úspore emisií sklenníkových plynov - 61 388 000 kg CO2
24.4.2024
Podmienky prijímania detí do Materskej školy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.4.2024
Názov Podmienky prijímania detí do Materskej školy
Popis Podmienky prijímania detí do Materskej školy viď príloha
Prílohy
5325a_škola.pdf
15.4.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.4.2024
Názov Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj
Popis Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj viď príloha
10.4.2024
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.4.2024
Názov Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Popis Stavebník Stredoslovenská distribučná a.s. podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu ,,15327-Liptovský Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK"... Obec Liptovský Ondrej nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním , ktoré sa...
9.4.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.4.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Popis Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 6.apríla 2024 okrsok č.1 - obec Liptovský Ondrej
18.3.2024
Volby prezidenta 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.3.2024
Názov Volby prezidenta 2024
Popis Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky. Vid priloha
5.3.2024
Rozhodnutie o utvorení volebného okrsku, určení volebnej komisie a čase konania volieb do Európskeho parlamentu na území obce Liptovský Ondrej
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.3.2024
Názov Rozhodnutie o utvorení volebného okrsku, určení volebnej komisie a čase konania volieb do Európskeho parlamentu na území obce Liptovský Ondrej
Popis Rozhodnutie o utvorení volebného okrsku, určení volebnej komisie a čase konania volieb do Európskeho parlamentu na území obce Liptovský Ondrej
Prílohy
add1c_voľby.pdf
22.2.2024
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2024
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r.2023
Popis Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r.2023
15.2.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2024
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024
Popis Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024 - viď. príloha
15.2.2024
Voľby do Európskeho parlamentu - informácia pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu - informácia pre voliča
Popis Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8.6.2024 od 7:00 do 22:00. Viac info v prílohe
Prílohy
ccaa0_volby.pdf
6.2.2024
Voľby prezidenta SR - sobota 23.marca 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.2.2024
Názov Voľby prezidenta SR - sobota 23.marca 2024
Popis Rozhodnutie predsedu Vlády SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky a určení volieb na deň ich konania - sobota 23.marca 2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu....
25.1.2024
Cena vodného a stočného od 23.januára 2024 do 31.decembr 2027
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Cena vodného a stočného od 23.januára 2024 do 31.decembr 2027
Popis Cena vodného a stočného od 23.januára 2024 do 31.decembr 2027
13.1.2024
Verejná vyhláška - rozhodnutie - vydanie stavebného povolenia pre Stredoslovenská distribučná, a.s
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.1.2024
Názov Verejná vyhláška - rozhodnutie - vydanie stavebného povolenia pre Stredoslovenská distribučná, a.s
Popis Obec Liptovský Ondrej, ako príslušný stavebný úrad, vydáva rozhodnutie stavebného povolenia na stavbu ,,15327-Liptovský Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK" viac info priloha
2.1.2024
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - rozširenie NNK - Jakubovany - Povrázky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.1.2024
Názov Verejná vyhláška - stavebné povolenie - rozširenie NNK - Jakubovany - Povrázky
Popis Verejná vyhláška - stavebné povolenie - rozširenie NNK - Jakubovany - Povrázky viď. priloha
28.12.2023
Kalendár na rok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.12.2023
Názov Kalendár na rok 2024
Popis Kalendár na rok 2024
30.11.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania bez ústneho pojednávania a bez miestneho šetrenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2023
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania bez ústneho pojednávania a bez miestneho šetrenia
Popis Stavebník Stredoslovenská distribučná a.s. podal dňa 7.11.2023 na príslušný Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku... (viď príloha)
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00