SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
25.11.2015
KZ Husáriková Jindra
Obec LO
Detail zmluvy 16/2015
Číslo 16/2015
Zmluvná strana 2 Obec LO
Názov KZ Husáriková Jindra
Predmet KZ Husáriková Jindra
Cena 60,64
Dátum zverejnenia 25.11.2015
25.11.2015
KZ Husárik Ján, Prikrylová Zuzana
Obec LO
Detail zmluvy 12/2015
Číslo 12/2015
Zmluvná strana 2 Obec LO
Názov KZ Husárik Ján, Prikrylová Zuzana
Predmet KZ Husárik Ján, Prikrylová Zuzana
Cena 157,66
Dátum zverejnenia 25.11.2015
25.11.2015
KZ Pinkoš
Obec LO
Detail zmluvy 19/2015
Číslo 19/2015
Zmluvná strana 2 Obec LO
Názov KZ Pinkoš
Predmet KZ Pinkoš
Cena 37,00
Dátum zverejnenia 25.11.2015
25.11.2015
KZ Baran Jaroslav, Baran Vladimír, Jančušková
Obec LO
Detail zmluvy 08/2015
Číslo 08/2015
Zmluvná strana 2 Obec LO
Názov KZ Baran Jaroslav, Baran Vladimír, Jančušková
Predmet KZ Baran Jaroslav, Baran Vladimír, Jančušková
Cena 11,10
Dátum zverejnenia 25.11.2015
25.11.2015
KZ Husáriková
Obec LO
Detail zmluvy 15/2015
Číslo 15/2015
Zmluvná strana 2 Obec LO
Názov KZ Husáriková
Predmet KZ Husáriková
Cena 36,08
Dátum zverejnenia 25.11.2015
25.11.2015
KZ Tuček, Tučeková
Obec LO
Detail zmluvy 22/2015
Číslo 22/2015
Zmluvná strana 2 Obec LO
Názov KZ Tuček, Tučeková
Predmet KZ Tuček, Tučeková
Cena 318,20
Dátum zverejnenia 25.11.2015
25.11.2015
KZ Budaj, Tomlyová
Obec LO
Detail zmluvy 11/2015
Číslo 11/2015
Zmluvná strana 2 Obec LO
Názov KZ Budaj, Tomlyová
Predmet KZ Budaj, Tomlyová
Cena 92,50
Dátum zverejnenia 25.11.2015
25.11.2015
KZ Kustrová
Obec LO
Detail zmluvy 18/2015
Číslo 18/2015
Zmluvná strana 2 Obec LO
Názov KZ Kustrová
Predmet KZ Kustrová
Cena 3,70
Dátum zverejnenia 25.11.2015
25.11.2015
KZ Husárik Rastislav
Obec LO
Detail zmluvy 14/2015
Číslo 14/2015
Zmluvná strana 2 Obec LO
Názov KZ Husárik Rastislav
Predmet KZ Husárik Rastislav
Cena 133,20
Dátum zverejnenia 25.11.2015
8.10.2015
Poistná zmluva Liptovský Ondrej -potok Brestovina r.km 0.000-0.363 a Konský potok r. km 0.400- 0.850
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA
Detail zmluvy 07/2015
Číslo 07/2015
Zmluvná strana 2 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA
Názov Poistná zmluva Liptovský Ondrej -potok Brestovina r.km 0.000-0.363 a Konský potok r. km 0.400- 0.850
Predmet Poistná zmluva Liptovský Ondrej -potok Brestovina r.km 0.000-0.363 a Konský potok r. km 0.400- 0.850
Cena 2047,57
Dátum zverejnenia 8.10.2015
10.8.2015
Zmluva o dielo na projekt: "Výstavba poľných ciest v Liptovskom Ondreji"
EKOSTAVING s.r.o. Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 06/2015
Číslo 06/2015
Zmluvná strana 2 EKOSTAVING s.r.o. Liptovský Mikuláš
Názov Zmluva o dielo na projekt: "Výstavba poľných ciest v Liptovskom Ondreji"
Predmet Zmluva o dielo na projekt: "Výstavba poľných ciest v Liptovskom Ondreji"
Cena 9232,00
Dátum zverejnenia 10.8.2015
16.7.2015
Dodatok č. 4 k zmluve č. ML030112 s Premier Consulting s.r.o. - oprava čl.5
Premier conslulting, s.r.o., Komárno
Detail zmluvy 05/2015
Číslo 05/2015
Zmluvná strana 2 Premier conslulting, s.r.o., Komárno
Názov Dodatok č. 4 k zmluve č. ML030112 s Premier Consulting s.r.o. - oprava čl.5
Predmet Dodatok č. 4 k zmluve č. ML030112 s Premier Consulting s.r.o. - oprava čl.5
Dátum zverejnenia 16.7.2015
1.7.2015
"Odborné služby verejného obstarávania pre obec Liptovský Ondrej"
TELLUS, s.r.o. Banská Bystrica
Detail zmluvy 04/2015
Číslo 04/2015
Zmluvná strana 2 TELLUS, s.r.o. Banská Bystrica
Názov "Odborné služby verejného obstarávania pre obec Liptovský Ondrej"
Predmet "Odborné služby verejného obstarávania pre obec Liptovský Ondrej"
Cena 1999,00
Dátum zverejnenia 1.7.2015
20.5.2015
Zmluva na prenájom nebytových priestorov na obecnom úrade
INPRO Poprad, s.r.o.
Detail zmluvy 03/2015
Číslo 03/2015
Zmluvná strana 2 INPRO Poprad, s.r.o.
Názov Zmluva na prenájom nebytových priestorov na obecnom úrade
Predmet Zmluva na prenájom nebytových priestorov na obecnom úrade
Cena 1000,00
Dátum zverejnenia 20.5.2015
6.2.2015
Kúpa hasičskej striekačky
Lacko Tibor
Detail zmluvy 01/2015
Číslo 01/2015
Zmluvná strana 2 Lacko Tibor
Názov Kúpa hasičskej striekačky
Predmet Kúpa hasičskej striekačky
Cena 5400,00
Dátum zverejnenia 6.2.2015
18.12.2014
Mandátna zmluva - dodanie zákaziek spojených s realizáciou projektu "Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina" vrátane verejného obstarávania na výber stavebného dozoru a dodávateľa stavebných prác
VERITON s.r.o., Bratislava
Detail zmluvy 06/2014
Číslo 06/2014
Zmluvná strana 2 VERITON s.r.o., Bratislava
Názov Mandátna zmluva - dodanie zákaziek spojených s realizáciou projektu "Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina" vrátane verejného obstarávania na výber stavebného dozoru a dodávateľa stavebných prác
Predmet Mandátna zmluva - dodanie zákaziek spojených s realizáciou projektu "Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina" vrátane verejného obstarávania na výber stavebného dozoru a dodávateľa stavebných prác
Cena 600,00
Dátum zverejnenia 18.12.2014
5.12.2014
Zmluva o nájme - na užívanie pozemkov počas výstavby protipovodňovej ochrany potoka Brestovina a Konského potoka
COMBIN-vodohospodárske stavby Banská Štiavnica
Detail zmluvy 05/2014
Číslo 05/2014
Zmluvná strana 2 COMBIN-vodohospodárske stavby Banská Štiavnica
Názov Zmluva o nájme - na užívanie pozemkov počas výstavby protipovodňovej ochrany potoka Brestovina a Konského potoka
Predmet Zmluva o nájme - na užívanie pozemkov počas výstavby protipovodňovej ochrany potoka Brestovina a Konského potoka
Cena 0,50€/m2
Dátum zverejnenia 5.12.2014
4.12.2014
Mandátna zmluva - poskytovanie služieb smerujúce k získaniu finančných prostriedkov z EU fondov na projekt: "Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina
VERITON s.r.o., Bratislava
Detail zmluvy 04/2014
Číslo 04/2014
Zmluvná strana 2 VERITON s.r.o., Bratislava
Názov Mandátna zmluva - poskytovanie služieb smerujúce k získaniu finančných prostriedkov z EU fondov na projekt: "Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina
Predmet Mandátna zmluva - poskytovanie služieb smerujúce k získaniu finančných prostriedkov z EU fondov na projekt: "Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina
Cena 500,00
Dátum zverejnenia 4.12.2014
11.9.2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 34/2014 - stavebný dozor k stavbe: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana
INPRO Poprad, s.r.o.
Detail zmluvy 34/2014
Číslo 34/2014
Zmluvná strana 2 INPRO Poprad, s.r.o.
Názov Zmluva o poskytnutí služby č. 34/2014 - stavebný dozor k stavbe: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana
Predmet Zmluva o poskytnutí služby č. 34/2014 - stavebný dozor k stavbe: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana
Cena 21480,00
Dátum zverejnenia 11.9.2014
9.9.2014
Zmluva o dielo č. 2904/2014/IS - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana
COMBIN-vodohospodárske stavby Banská Štiavnica
Detail zmluvy 2904/2014/IS
Číslo 2904/2014/IS
Zmluvná strana 2 COMBIN-vodohospodárske stavby Banská Štiavnica
Názov Zmluva o dielo č. 2904/2014/IS - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana
Predmet Zmluva o dielo č. 2904/2014/IS - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana
Dátum zverejnenia 9.9.2014
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00