SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.11.2023
Návrh VZN č.2/2024 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Liptovský Ondrej
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2023
Názov Návrh VZN č.2/2024 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Liptovský Ondrej
Popis Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Liptovský Ondrej, ktorý tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia.
27.11.2023
Návrh VZN č.1/2024 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním vo výdajnej školskej jedálni pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovský Ondrej
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2023
Názov Návrh VZN č.1/2024 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním vo výdajnej školskej jedálni pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovský Ondrej
Popis Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov: - na výchovu a vzdelávanie (pobyt dieťaťa v materskej škole), - spojených so stravovaním vo výdajnej školskej jedálni pri materskej škole.
27.11.2023
Návrh Dodatok č.1/2024 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 27.11.2023
Názov Návrh Dodatok č.1/2024 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Sadzby poplatku Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Ondrej č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa DODATKOM č. 1/2024 takto: § 5 Sadzby poplatku: 1. Článok 1 písmeno a.) , b.), c.) sa nahrádza nasledovným znením: 1. sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň • 0,0685 EUR b) sadzba poplatku za dôchodcu nad 70 rokov a kalendárny deň • 0,0548 EUR Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad 0,015 eur za 1 kg drobného stavebného odpadu
1.11.2023
VZN č.2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a výdajnej školskej jedálne
Detail dokumentu
Dátum 1.11.2023
Názov VZN č.2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a výdajnej školskej jedálne
Popis Všeobecno záväzné nariadenie č.2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a výdajnej školskej jedálne pri materskej škole v Liptovskom Ondreji a na správu budovy materskej školy a výdajnej školskej jedálne pri materskej škole
Prílohy
9d3dc_vzn.pdf
11.8.2023
VZN č.1/2023
Detail dokumentu
Dátum 11.8.2023
Názov VZN č.1/2023
Popis VZN č.1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním vo výdajnej školskej jedálni pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovský Ondrej
Prílohy
320d8_vzn.pdf
9.3.2023
Dodatok č. 2/2023 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Liptovský Ondrej
Detail dokumentu
Dátum 9.3.2023
Názov Dodatok č. 2/2023 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Liptovský Ondrej
Popis Dodatok č. 2/2023 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Liptovský Ondrej
9.3.2023
Návrh VZN č.2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a výdajnej školskej jedálne
Detail dokumentu
Dátum 9.3.2023
Názov Návrh VZN č.2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a výdajnej školskej jedálne
Popis Všeobecno záväzné nariadenie č.2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a výdajnej školskej jedálne pri materskej škole v Liptovskom Ondreji a na správu budovy materskej školy a výdajnej školskej jedálne pri materskej škole
Prílohy
b6567_vzn.pdf
29.11.2022
Dodatok č. 1/2023 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2022
Názov Dodatok č. 1/2023 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Dodatok č. 1/2023 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8.10.2021
VZN - centrum voľného času - financovanie originálnych kompetencií obce
Detail dokumentu
Dátum 8.10.2021
Názov VZN - centrum voľného času - financovanie originálnych kompetencií obce
Popis 003/2021
4.8.2021
VZN o určení príspevku na výchovu a vzdelanie a stravovanie v MŠ
Detail dokumentu
Dátum 4.8.2021
Názov VZN o určení príspevku na výchovu a vzdelanie a stravovanie v MŠ
Popis 001/2021
20.7.2021
Zriaďovacia listina Materskej školy
Detail dokumentu
Dátum 20.7.2021
Názov Zriaďovacia listina Materskej školy
Popis 001/2021
28.2.2020
VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce L. Ondrej
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2020
Názov VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce L. Ondrej
Popis 002/2020
9.1.2020
VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe ich úhrady
Detail dokumentu
Dátum 9.1.2020
Názov VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe ich úhrady
Popis 001/2020
9.1.2020
VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady dod. č1/2020
Detail dokumentu
Dátum 9.1.2020
Názov VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady dod. č1/2020
Popis 000/2020
26.3.2019
Smernica o verejnom obstarávaní
Detail dokumentu
Dátum 26.3.2019
Názov Smernica o verejnom obstarávaní
Popis 002/20119
18.1.2019
Dodatok k VZN 1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 18.1.2019
Názov Dodatok k VZN 1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
Popis 001/2019
12.12.2018
VZN poplatku za TKO a drobného stavebného odpadu
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2018
Názov VZN poplatku za TKO a drobného stavebného odpadu
Popis 004/2018
12.12.2018
VZN o poplatku na rozvoj obce
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2018
Názov VZN o poplatku na rozvoj obce
Popis 005/2018
10.10.2018
Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 10.10.2018
Názov Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis 003/2018
2.2.2018
VZN o prideľovaní nájomných bytov
Detail dokumentu
Dátum 2.2.2018
Názov VZN o prideľovaní nájomných bytov
Popis 002/2018
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00