SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
12.12.2018
VZN o poplatku na rozvoj obce
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2018
Názov VZN o poplatku na rozvoj obce
Popis 005/2018
10.10.2018
Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 10.10.2018
Názov Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis 003/2018
2.2.2018
VZN o prideľovaní nájomných bytov
Detail dokumentu
Dátum 2.2.2018
Názov VZN o prideľovaní nájomných bytov
Popis 002/2018
2.10.2017
VZN o č.1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2017
Názov VZN o č.1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
Popis 001/2018
2.10.2017
VZN o miestnom poplatku za rozvoj
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2017
Názov VZN o miestnom poplatku za rozvoj
Popis 002/2017
10.8.2017
VZN o vyhradení miesta
Detail dokumentu
Dátum 10.8.2017
Názov VZN o vyhradení miesta
Popis 001/2017
6.2.2017
Podmienky a kritériá prideľovania bytov v bytových domoch
Detail dokumentu
Dátum 6.2.2017
Názov Podmienky a kritériá prideľovania bytov v bytových domoch
Popis 001/2009
22.12.2016
VZN o dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 22.12.2016
Názov VZN o dani z nehnuteľností
Popis 1/2012
22.11.2016
VZN o poplatkoch za odpady
Detail dokumentu
Dátum 22.11.2016
Názov VZN o poplatkoch za odpady
Popis 5/2016
30.9.2016
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Liptovský Ondrej.
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2016
Názov Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Liptovský Ondrej.
1.7.2016
VZN o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestransti
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2016
Názov VZN o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestransti
Popis 4/2016
1.1.2015
VZN o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce Liptovský Ondrej
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2015
Názov VZN o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce Liptovský Ondrej
Popis 3/2014
1.1.2013
VZN o miestnej dani za psa.
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2013
Názov VZN o miestnej dani za psa.
Popis 3/2012
1.1.2013
VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2013
Názov VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.
Popis 7/2012
1.1.2013
VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje.
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2013
Názov VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje.
Popis 4/2012
1.1.2013
VZN o miestnej dani z nehnuteľností.
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2013
Názov VZN o miestnej dani z nehnuteľností.
Popis 1/2012
1.1.2013
VZN o miestnej dani za predajné automaty.
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2013
Názov VZN o miestnej dani za predajné automaty.
Popis 5/2012
1.1.2013
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2013
Názov VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Popis 2/2012
1.1.2013
VZN o miestnej dani za ubytovanie
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2013
Názov VZN o miestnej dani za ubytovanie
Popis 6/2012
15.10.2010
VZN o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorázových finančných výpomocí z rozpočtu obce Liptovský Ondrej
Detail dokumentu
Dátum 15.10.2010
Názov VZN o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorázových finančných výpomocí z rozpočtu obce Liptovský Ondrej
Popis 1/2010
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00