SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
9.5.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/1,2
Žlinský samosprávny kraj,Komenského 48, 011 29 Žilina
Detail zmluvy 009/2017
Číslo 009/2017
Zmluvná strana 1 Obec Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 1 IČO 00315532
Zmluvná strana 2 Žlinský samosprávny kraj,Komenského 48, 011 29 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 37808427
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/1,2
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/1,2
Cena 300,- EUR
Dátum zverejnenia 9.5.2017
6.2.2017
Kúpno predajná zmluva - garáž na pozemku KN-C 343/16
Stanislav Stupka,Liptovský Ondrej27, 032 04 Liptovský Ondrej
Detail zmluvy 008/2017
Číslo 008/2017
Zmluvná strana 2 Stanislav Stupka,Liptovský Ondrej27, 032 04 Liptovský Ondrej
Názov Kúpno predajná zmluva - garáž na pozemku KN-C 343/16
Predmet Kúpno predajná zmluva - garáž na pozemku KN-C 343/16
Cena 1100,00
Dátum zverejnenia 6.2.2017
20.1.2017
Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
Ing. Anna Klimčíková - štatutárny audítor,Nová 271/31, 034 01
Detail zmluvy 001/2017
Číslo 001/2017
Zmluvná strana 1 OcÚ Liptovský Ondrej,Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 2 Ing. Anna Klimčíková - štatutárny audítor,Nová 271/31, 034 01
Zmluvná strana 2 IČO 44053380
Názov Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
Cena 750,00 bez DPH
Dátum zverejnenia 20.1.2017
3.1.2017
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb
ARRIVA Liobrus, a.s.,Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
Detail zmluvy 7/2017
Číslo 7/2017
Zmluvná strana 2 ARRIVA Liobrus, a.s.,Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
Zmluvná strana 2 IČO 36403431
Názov Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb
Cena 33,19 + DPH
Dátum zverejnenia 3.1.2017
9.12.2016
Zmluva o nájme webovej stránky
Ing. Juraj Szelepcsényi
Detail zmluvy 6/2016
Číslo 6/2016
Zmluvná strana 2 Ing. Juraj Szelepcsényi
Názov Zmluva o nájme webovej stránky
Predmet Zmluva o nájme webovej stránky
Cena 300.00
Dátum zverejnenia 9.12.2016
13.10.2016
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Názov Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
Predmet Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
Cena 0€
Dátum zverejnenia 13.10.2016
3.10.2016
Mandátna zmluva - Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlica
Veriton, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Veriton, s.r.o.
Názov Mandátna zmluva - Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlica
Predmet Mandátna zmluva - Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlica
Cena 500€
Dátum zverejnenia 3.10.2016
29.9.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 082015/IS zo dňa 6.6.2016
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 082015/IS zo dňa 6.6.2016
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 082015/IS zo dňa 6.6.2016
Dátum zverejnenia 29.9.2016
27.7.2016
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb podnikajúcich fyzických osôb
KOOPERATÍVA Poisťovňa a.s., WIENA Insurance Group,Štefaničova 4, 816 23 Bratislava 1
Detail zmluvy 6590921236
Číslo 6590921236
Zmluvná strana 1 OcÚ Liptovský Ondrej,Liptovský Ondrej
Zmluvná strana 2 KOOPERATÍVA Poisťovňa a.s., WIENA Insurance Group,Štefaničova 4, 816 23 Bratislava 1
Zmluvná strana 2 IČO 00585441
Názov Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb podnikajúcich fyzických osôb
Predmet Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb podnikajúcich fyzických osôb
Cena 691,06
Dátum zverejnenia 27.7.2016
22.6.2016
Nájomná zmluva
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Nájomná zmluva
Predmet Nájomná zmluva
Dátum zverejnenia 22.6.2016
16.6.2016
Zmluva o dielo č. 82015/IS
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.,Banská Štiavnica
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.,Banská Štiavnica
Zmluvná strana 2 IČO 31631134
Názov Zmluva o dielo č. 82015/IS
Predmet Zmluva o dielo č. 82015/IS
Cena 721500,00 EUR s DPH
Dátum zverejnenia 16.6.2016
3.4.2016
Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka
Ivan Halondžiak I.H.ZVAR
Detail zmluvy 03/2016
Číslo 03/2016
Zmluvná strana 2 Ivan Halondžiak I.H.ZVAR
Názov Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka
Predmet Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka
Cena 26536,54 € s DPH
Dátum zverejnenia 3.4.2016
16.3.2016
Zmluva o dielo - Výstavba poľných ciest
Skupina dodávateľov COMBIN – ISK
Detail zmluvy 02/2016
Číslo 02/2016
Zmluvná strana 2 Skupina dodávateľov COMBIN – ISK
Názov Zmluva o dielo - Výstavba poľných ciest
Predmet Zmluva o dielo - Výstavba poľných ciest
Cena 1438991,98 s DPH
Dátum zverejnenia 16.3.2016
23.2.2016
Zmluva o dielo - kamerový systém
Slovanet a.s., Bratislava
Detail zmluvy 01/2016
Číslo 01/2016
Zmluvná strana 2 Slovanet a.s., Bratislava
Názov Zmluva o dielo - kamerový systém
Predmet Zmluva o dielo - kamerový systém
Cena 99120
Dátum zverejnenia 23.2.2016
21.1.2016
VPP školenie BOZP a PO
GAJOS Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy 11/2016
Číslo 11/2016
Zmluvná strana 2 GAJOS Liptovský Mikuláš
Názov VPP školenie BOZP a PO
Predmet VPP školenie BOZP a PO
Cena 174,24
Dátum zverejnenia 21.1.2016
1.1.2016
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb
TELLUS s.r.o.
Detail zmluvy 001/2017
Číslo 001/2017
Zmluvná strana 2 TELLUS s.r.o.
Názov Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb
Predmet Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 1.1.2016
15.12.2015
Zmluva o poskytnutí služby - projekt kamerového systému
SAKS Managment, s.r.o.
Detail zmluvy 24/2015
Číslo 24/2015
Zmluvná strana 2 SAKS Managment, s.r.o.
Názov Zmluva o poskytnutí služby - projekt kamerového systému
Predmet Zmluva o poskytnutí služby - projekt kamerového systému
Cena 500,00
Dátum zverejnenia 15.12.2015
15.12.2015
Zmluva o preprave osob - prímestská autobusová doprava
ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok
Detail zmluvy 25/2015
Číslo 25/2015
Zmluvná strana 2 ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok
Názov Zmluva o preprave osob - prímestská autobusová doprava
Predmet Zmluva o preprave osob - prímestská autobusová doprava
Cena 33,19 s DPH
Dátum zverejnenia 15.12.2015
12.12.2015
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Ing. Anna Klimčíková, nezávislý audítor
Detail zmluvy 23/2015
Číslo 23/2015
Zmluvná strana 2 Ing. Anna Klimčíková, nezávislý audítor
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Cena 680,00
Dátum zverejnenia 12.12.2015
25.11.2015
KZ Rim. Kat. cirkev
Obec LO
Detail zmluvy 21/2015
Číslo 21/2015
Zmluvná strana 2 Obec LO
Názov KZ Rim. Kat. cirkev
Predmet KZ Rim. Kat. cirkev
Cena 828,80
Dátum zverejnenia 25.11.2015
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00